Hiển thị 1–16 của 31 kết quả

 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 001 – VD2371003

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 20%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 002 – VD2441501

  501,500 401,200

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 003 – VD2511001

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 004 – VD2391501

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 005 – VD2351004

  297,500 267,750

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 006 – VD2361003

  211,650 190,485

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 007 – VD2501001

  416,500 374,850

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 009 – VD2431002

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 010 – VD2381001

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 30%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 011 – VD2421502

  756,500 529,550

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 10%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 012 – VD126111474987

  331,500 298,350

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 20%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 013 – VD2471501

  501,500 401,200

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 20%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 014 – VD2411501

  501,500 401,200

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 20%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 015 – VD2401502

  501,500 401,200

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 20%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 016 – VD2461501

  501,500 401,200

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng
 • - 30%

  VÒNG ĐÁ PHONG THỦY 018 – VD2525001

  2,550,000 1,785,000

  – 100% Đá thật, tự nhiên
  – Hạt 10mm
  – Đường kính 50mm. Nam, Nữ đều có thể đeo được
  – Hộp đựng bằng Gỗ Hương, bên trong lót nhung đỏ, vải phi vàng. Dùng để làm quà tặng rất ý nghĩa
  – Tùy theo sở thích có thể lựa chọn vòng theo màu sắc để đeo hoặc lựa chọn theo sự tương hợp màu sắc trong phong thủy

  Thêm vào giỏ hàng